پورتال ذي حسابي و اداره كل امور مالي
اخبار مهم:
  • اعتبارات
  • تنظيم حسابها
  • رسيدگي و تسجيل
  • دريافت و پرداخت
  • اموال و عمومي
  • درآمد و عاملين
  • امور مالي بين الملل

 

 

Demo2 second Demo2 first
Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 third Demo2 second Demo2 first
نظرسنجی
  • ميزان دسترسي شما به اطلاعات ، مصوبات و قوانين ومقررات آموزش و پروش به صورت منسجم ، از طريق ساير رسانه هاي ( غير وابسته به آموزش و پرورش ) اطمينان بخش و رضايت آميز بوده است ؟
      

بازدید امروز:  ۱۴
بازدید دیروز:  ۱۴
کل بازدیدها:  ۱۴۸۶۱