پورتال ذي حسابي و اداره كل امور مالي
اخبار مهم:
تصویر

دومين گردهمايي معاونين توسعه و مديريت كل كشور

دومين گردهمايي معاونين توسعه و مديريت كل كشور

ذيحساب و مدير كل امور مالي وزارت آموزش و پرورش در دومين جلسه هم انديشي معاونين توسعه و مديريت كل كشور ، زمينه سازي جهت استقرار پروژه شفاف سازي عمليات مالي دولت در قالب TSA ( حساب متمركز خزانه ) را مطرح نمود : ...

تصویر

نشست صميمانه معاونت توسعه مديريت و پشتيباني با مديران كل ، روسا و معاونين و كارشناسان

نشست صميمانه معاونت توسعه مديريت و پشتيباني با مديران كل ، روسا و معاونين و كارشناسان

آرين ، معاون مدير كل و ذيحساب در اين گردهمايي مطرح نمود : حقوق شهروندي ودرراس آنها برخورداري فرزندان از تحصيل ، افزايش رشدجمعيت از دهه 60به بعد به موازات آنها محدود شدن منابع مالي دولتي (براثر جنگ ،تحريم ،نوسان قيمت نفت و...) باعث كسري بودجه و تنگناهاي مالي در آموزش وپرورش شده است ... ...

تصویر

اولين گردهمايي معاونين توسعه مديريت و پشتيباني در تبريز

اولين گردهمايي معاونين توسعه مديريت و پشتيباني در تبريز

آقاي حصادي در اين گرهمايي گفت: تعلیم و تربیت مختص ارگان خاصی نیست همه آحاد جامعه و سازمان ها در این بحث سهیم بوده و بایستی در اداره مجموعه آموزش و پرورش مشارکت نمایند. ...

تصویر
بودجه سال 1396
اعتبارات آموزش و پرورش - 1396
بودجه سال 1396
اعتبارات آموزش و پرورش - 1396

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج ... ...

تصویر
جايگزيني حسابداري تعهدي به جاي حسابداري سنتي
مصاحبه با آقاي كامران حصادي در خصوص حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي
جايگزيني حسابداري تعهدي به جاي حسابداري سنتي
مصاحبه با آقاي كامران حصادي در خصوص حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي

کامران حصادی با اشاره به اجرای آزمایشی حسابداری تعهدی در بخش عمومی از ابتدایی سال94 گفت: تاکنون 9 مورد از استانداردهای حسابداری تعهدی تدوین و تصویب شده و دستورالعمل حسابداری بخش عمومی بارعایت ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و ارائه شده است. ...

تصویر
حصادی در گفت و گو با پانا:
با محاسبه هزینه تمام شده مدارس تغییراتی درمعیشت فرهنگیان مشاهده می شود
حصادی در گفت و گو با پانا:
با محاسبه هزینه تمام شده مدارس تغییراتی درمعیشت فرهنگیان مشاهده می شود

مدیرکل امور مالی و ذی حسابی آموزش و پرورش گفت: زمانی که هزینه تمام شده مدارس محاسبه و بهره‌وری در ابعاد مختلف حاکم شود، می توان در بازخورد آن تغییراتی در معیشت فرهنگیان مشاهده کرد زیرا برنامه ریزی و ساماندهی مجدد نیروی انسانی یکی ازاهداف است. ...

تصویر

حسابداری تعهدی در تقابل با حسابداری نقدی

حسابداری تعهدی در تقابل با حسابداری نقدی

حسابداری تعهدی گامی به سوی عملکرد بهینه ، شفاف سازی و ... ...

تصویر

درآمدهای اختصاصی درآْموزش و پرورش

درآمدهای اختصاصی درآْموزش و پرورش

درآمد های اختصاصی،یکی ازمولفه های مهم وارزشمند است که پرداختن به آن، می تواند گره گشای بخشی از نیازمندی ها و مسائل و مشکلات آموزش و پرورش باشد. ...

  • اعتبارات
  • تنظيم حسابها
  • رسيدگي و تسجيل
  • دريافت و پرداخت
  • اموال و عمومي
  • درآمد و عاملين
  • امور مالي بين الملل

Demo2 second Demo2 first
Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 third Demo2 second Demo2 first
نظرسنجی
  • ميزان دسترسي شما به اطلاعات ، مصوبات و قوانين ومقررات آموزش و پروش به صورت منسجم ، از طريق ساير رسانه هاي ( غير وابسته به آموزش و پرورش ) اطمينان بخش و رضايت آميز بوده است ؟
      

بازدید امروز:  ۸
بازدید دیروز:  ۲۲
کل بازدیدها:  ۱۸۴۳۹